Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Със законопроекта се прецизира съществуващата нормативна уредба по отношение на правата на пострадалите от престъпления с цел подобряване на практиката по прилагането закона и положението на пострадалите в правен и социален аспект. Законопроектът предвижда да се разшири кръгът на лицата пострадали от умишлени престъпления, за които ЗПФКПП предвижда подпомагане и финансова компенсация, както и да се подобри ефективността на схемата за предоставяне на финансова компенсация.

Разширява се обхвата на органите, организациите и лицата, които ще предоставят информация за правата на пострадалите по ЗПФКПП и се регламентира взаимодействието с неправителствените организации за подкрепа на пострадали, които ще оказват безплатната психологическа консултация и практическа помощ по ЗПФКПП. Предлага се решение на въпроса с ограниченията в размера на финансовата компенсация, по-специално в случаите, в които тя се предоставя за издръжка на лица ненавършили пълнолетие.


Дата на откриване: 13.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари