Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг

Законопроектът цели синхронизиране на разпоредбите на Закона за общинския дълг с тези на Закона за публичните финанси. Ясно се обособяват видовете дългосрочен и краткосрочен дълг, който може да се поеме от съответната община. Регламентира се възможността общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), както и ограниченията за поемане на такъв дълг. По този начин ще могат да реализират редица дейности и да се предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или други обекти и системи, с което общините ще оптимизират бъдещите си разходи. Прецизират се процедурите за поемане на общински дълг и се регламентира възможност министърът на финансите да дава указания по тяхното приложение.
Предложените промени отразяват ангажиментите, свързани с публикуването на информация в отворен формат, заложени във Втория план за действие на Република България за участие в инициативата „Партньорство за открито управление“, в Националната програма за реформи 2020 и в Националната програма за развитие: България 2020. В обхвата на документите, които се публикуват в отворен формат, попада и информацията в централен регистър „Общински дълг“.
 


Дата на откриване: 13.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари