Обществени консултации

Въпросник за оценка на Закона за ограничаване на административното регулиране

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Световната банка с помощта на Клуб „Икономика 2000” осъществяват проект за последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Като резултат от проекта се очаква да се формулират предложения за изменения и допълнения на законодателството за административно регулиране на бизнеса, които да доведат до подобряване на бизнес средата. Каним всички представители на бизнеса и академията, както и експерти в областта на административното регулиране да попълнят въпросника, което ще спомогне за усъвършенстване на закона и неговото прилагане.
Моля да предоставите коментари и предложения до 10 февруари 2010 г. на e-mail: office@club2000.org
 


Дата на откриване: 19.1.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 10.2.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари