Обществени консултации

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Изработването на Закон за представителите по индустриална собственост е продиктувано от необходимостта за цялостно регламентиране на обществените отношения, свързани с  предоставянето на услуги от представителите по индустриална собственост. Освен това Република България е поела ангажимент да изготви този законопроект в отговор на запитвания, получени от Европейската комисия чрез електронната мрежа в рамките на Проекта на ЕС за правото на ЕС (EU Pilot) № 2357/11/MARK от 13.09.2011 и № 4255/12/MARK от 19.02.2013 г. за съобразяване на   сега действащата норматива уредба с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.

 

Законопроектът е бил публикуван за обществено обсъждане, но по предложение на Министерството на икономиката е преработен, като основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото  в законопроекта задължително членство в Камарата.


Дата на откриване: 20.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари