Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  (Наредба № Н-18) е  изготвен с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. 
Предложените промени ще доведат до по-ефективен контрол върху документирането и отчитането на продажбите в търговските обекти за които се използват билети или други удостоверителни знаци за предоставените услуги – културни дейности (концерти, театър, кино, опера, балет), спортни мероприятия, увеселителни паркове и атракционни съоръжения, изложби и панаири, паркиране и други.
С предложените промени от обхвата на освобождаването от използване на фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 се изключват  почти всички дейности и лица, които по досегашния ред са отчитали продажбите на предоставените от тях услуги  с билети или други удостоверителни знаци, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Запазва се изключението само при продажби на билети и карти за превоз на пътници по смисъла на чл. 36 от Закона за автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, включително и за бланковите билети, издавани на химизирана хартия най-малко в два екземпляра. Във всички останали случаи се въвежда задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискална касова бележка за издаваните билети или удостоверителни знаци за услуги.


Дата на откриване: 25.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари