Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Предлаганите промени целят да допринесат за ефективното осъществяване на дейността на служителите в държавната администрация и преодоляване на неудобствата, с оглед съществуващите ограничения в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /Наредбата/, в съответствие с които се осигуряват самолетни билети за определен кръг от лица в определена класа към настоящия момент.

За част от длъжностните лица в държавната администрация е налице необходимостта от осъществяване на периодични пътувания с оглед изпълнение на служебните им задължения извън територията на Република България. Самолетният превоз е един от най-често използваните видове превози с оглед неговата бързина, сигурност и икономичност. Пътуването извън територията на Република България за определен кръг от лица в държавната администрация през известен период от време е абсолютно наложително с оглед ефективното и ефикасно осъществяване на защитата на обществените и държавни интереси.От тази гледна точка, предоставянето на възможност за пътуване в бизнес класа от командировани лица, след изричното разрешение на министъра на финансите, е обвързано с редица преимущества.

На първо място самолетните билети в бизнес класа дават възможност за гъвкава промяна на датата и часа на пътуване. Това позволява ангажиране, респективно отказ от полет до два часа преди всеки конкретен полет, за който е закупен билет. В много случаи е налице възможност за промяна в маршрута. От друга страна при отказване на пътуването съществува възможност за пълно възстановяване на заплатената стойност за самолетния билет. Отчетена е и тенденцията за поевтиняване на самолетните билети в бизнес класа, наложена в последните години от засилената конкуренция между авиокомпаниите на пазара.

Следва да се посочи, че правото на длъжностни лица да пътуват със самолетни билети в бизнес класа при предлаганите промени, предпоставя наличието на изричното разрешение на министъра на финансите. Това е своеобразна гаранция за спазване на принципа на целесъобразност при разходването на средства от бюджетите на съответните ведомства.

Конкретните допълнения на Наредбата, които се предлагат се изразяват в това, че се обособява нова категория от лица, които при определени условия ще придобият възможност по време на командировка да ползват въздушен превоз с билет в бизнес класа. Към настоящия момент разпоредбите на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата уреждат правото на определен кръг от лица да пътуват преференциално със самолетен билет в бизнес класа. Предлага се създаването на нова алинея на чл. 16 от Наредбата, която да уреди правото на длъжностни лица от държавната администрация да пътуват със самолетен билет в бизнес класа при наличието на изрично разрешение на министъра на финансите, когато полетът е с продължителност повече от 5 часа. Съответно в Раздел I на Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16, Списък на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери от Наредбата, се добавя нова категория служители.


Дата на откриване: 25.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари