Обществени консултации

Предложения за нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на Република България по Инициативата „Партньорство за открито управление“ 2014 -2016 г.

В рамките на участието си в Инициативата „Партньорство за открито управление“ България получи възможност да ревизира своя Втори план за действие по ПОУ за периода 2014 – 2016 г., като добави нови ангажименти и мерки в него. Новите ангажименти отразяват приоритетите на българското правителство по отношение на по-ефективно и прозрачно управление на публичните ресурси и осигуряване на по-добра защита от злоупотреби и конфликт на интереси.


Дата на откриване: 27.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 юни 2015 г. 15:12:55 ч.
desislava

Истинско гражданско участие

За да бъде едно ъправление открито, нужна е прозрачност на всяко ниво.

Предлагам всяка една община да публикува разходването на средства над 10000лв., а за всяка сделка от по-значим характер, трябва да има референдум.

Още по-добре е лицата на отговорни постове да носят лична съдебна отговорност, за да се предотврати корупцията, която е пуснала така дълбокото си влияние.

17 юни 2015 г. 12:32:12 ч.
НПО Линкс

Публикуване в отворен формат

Декларациите за конфликт на интереси и обществените поръчки да бъдат публикувани в отворен, машинночетим формат, за да могат да се обработват и анализират.