Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за р

С проекта се цели включването на фонд "Вътрешна сигурност" и фонд "Убежище, миграция и интеграция" в приложното поле на ПМС № 118 от 2014 г. Включването се налага по целесъобразност като част от подготовката на Министерство на вътрешните работи за новия програмен период 2014-2020 г.


Дата на откриване: 27.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари