Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.

Проектът на ПМС е разработен в изпълнение на чл. 17 от Регламент № 514/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за периода 2014 г. до 2020 г., съгласно която ангажимент на всяка държава членка е да определи допустимостта на разходите, съгласно националното право и при спазване на общите принципи на цитирания регламент.


Дата на откриване: 2.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари