Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи

С проекта се цели да намерят институционално решение актуализираните приоритети на Министерството на външните работи, подобряване на координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им.

Основните промени са следните:

Вместо досегашните четири генерални дирекции – „Политически въпроси”, „Европейски въпроси”, „Двустранни отношения” и „Глобални въпроси”, се създават три генерални дирекции. Със закриването на генерална дирекция „Двустранни отношения” се засилва европейската призма на двустранните отношения със страните извън ЕС, които вече ще бъдат наблюдавани от политическия директор.

За сметка на сформираната с последния Устройствен правилник на МВнР дирекция „Външноикономически отношения” , чието закриване се предлага, се създава нова дирекция „Международно сътрудничество за развитие”. Двете основни направления в нейната работа са участието в съгласуването на общи позиции по  политиката за развитие и хуманитарната помощ в рамките на ЕС и предоставянето на помощ за развитие и хуманитарна помощ чрез изпълнението на двустранни проекти. Основно предизвикателство пред дирекцията е успешното усвояване на предвидените в рамките на бюджета на МВнР за 2015 г. 4 млн. лв. за официалната помощ за развитие и хуманитарна помощ.

С цел изпълнение на правителствената програма в частта за електронното управление се създава дирекция „Информационни технологии и електронно управление”, която следва да осигури предоставянето на публични електронни услуги от Министерството на външните работи. 


Дата на откриване: 8.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари