Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020

С проекта на постановление се предвижда отмяната на постановлението, с което са създадени комитетите за наблюдение за периода 2007 - 2013 г., като техните функции ще се изпълняват вече от комитетите за наблюдение за периода 2014 - 2020 г. Основният мотив за предлаганата промяна е свързан с практическата неприложимост на голяма част от функциите на комитетите за наблюдение за периода 2007-2013 г. с оглед приключването на предишния програмен период.

Проектът предвижда и промени произтичащи от определени фактически и правни основания, както и промени в други актове на Министерския съвет.


Дата на откриване: 11.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 25.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари