Обществени консултации

План за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е предварително условие за реализацията на приоритетна ос 1 както на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., така и на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за програмен период 2014-2020 г.
 
ИСИС е одобрена предварително с Решение № 761 на Министерския съвет от 06.11.2014 г., заедно с План за действие към нея. С изпълнението на Плана за действие следва да се конкретизират определените в стратегията четири тематични области на специализация:
Информатика и ИКТ;
Мехатроника и чисти технологии
Индустрия за здравословен живот и био-технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.
Чрез Плана за действие също следва да се даде възможност за регионална специализация и да бъде завършен моделът за управление и партньорски диалог.
 
Предварителните резултати от изпълението на Плана за действие можете да коментирате тук или на адрес: innopolicy@mi.government.bg, дирекция "Икономически политики за насърчаване".


Дата на откриване: 12.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари