Обществени консултации

• Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

С предлаганите изменения се прецизира правната уредба и оптимизират административните структури и разходи в съответствие с утвърдените бюджетни средства. Синхронизират се разпоредбите на закона относно държавната служба със Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). С оглед оптимизиране на областните служби „Изпълнение на наказанията” и предвижданото редуциране на техния брой, се предвижда към тези териториални служби да могат да се създават като подразделения районни служби, с териториален обхват на дейност, съответстващ на бившата областна служба. По този начин значително се намаляват административно-обслужващите звена.

Предлага се нова регламентация на електронното наблюдение като способ за контрол върху поведението на някои категории осъдени лица. Новата уредба има за цел да разшири и оптимизира прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти, чрез въвеждането на система за електронно наблюдение.

 

 

 


Дата на откриване: 12.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари