Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015-2016 година

След публикуване на Постановление № 104 от 28.04.2015 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015-2016 г. в Държавен вестник, бр. 33/08.05.2015 г., в Министерството на образованието и науката постъпиха предложения от проф. д.н. Иван Мирчев – ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“- гр. Благоевград; проф. двмн Иван Въшин – ректор на Тракийски университет - гр. Стара Загора; проф. д-р Албена Керековска, д.м. – заместник-ректор на Медицинския университет „Проф. Параскев Стоянов“ – гр. Варна; проф. дтн инж. Димитър Радев – ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи – гр. София за изменение и допълнение на таксите за обучение в Приложения № 5, 17, 20, 33 към чл. 1 на ПМС 104/2015 година.

Предложенията имат за цел конкретизиране на утвърдените такси по степени на образование и форми на обучение, по професионални направления и по специалности.

Промяната се налага поради предстоящо изменение на Решението на Министерския съвет № 343 от 18 май 2015 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища на Република България за 2015-2016 година.  


Дата на откриване: 18.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари