Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите от държавните висши училища и научни организации се предвижда размерът на месечната стипендия на студенти - чужденци, приети за обучение в държавни висши училища по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, както и приети съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., да се увеличава от 105 на 150 лв.

Месечната стипендия на студентите, приети съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., и на чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, е увеличена на 01.09.2012 г. от 90 лв. на 105 лв. (ДВ, бр. 62 от 2012 г.). Студентите, приети по реда на посочените постановления, имат право на стипендия, която се изплаща ежемесечно за 12 месеца. Обучаващите се в първи курс получават стипендията безусловно. За получаването на стипендия след първата година на обучение е необходимо средният успех от предходните два семестъра да бъде не по-нисък от „добър 4,00”.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 септември 2015 г.


Дата на откриване: 23.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари