Обществени консултации

Проект на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

Предназначението на проекта на План за управление на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. е да бъде инструмент за управление на националния парк на основата на актуализирани данни за биологичното и ландшафтно разнообразие.

Възложител на неговото разработване е Дирекцията на НП „Пирин“ към Министерството на околната среда и водите.  Финансирането е осигурено от Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“, като част от Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво
управление на НП „Пирин“ и Резерват „Тисата“.

Пълната документация - проектът на План за управление на НП "Пирин" и всички приложения към него, може да бъде изтеглена от тук


Дата на откриване: 23.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари