Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г.

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование и включва три модула, по всеки от които с настоящия проект на Постановление се предоставят средства. Средствата са в размер на 3 302 745 лв. и се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 година.

С Постановлението се осигуряват средства за окончателното плащане по общински проекти/програми за 2014 г. до размера на извършените разходи, но не повече от 5 на сто от размера на одобреното финансиране по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа" и „Рационализация на мрежата от професионални училища". Също така се предоставят средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на персонала на общински училища, детски градини и самостоятелни общежития за първия период на кандидатстване по модула.


Дата на откриване: 26.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари