Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален контратерористичен център

С ПМС № 191 от 2014 г. е създаден Национален контратерористичен център, разположен в Държавна агенция "Национална сигурност". В близо едногодишния период на функционирането му е констатирана необходимост от оптимизиране на процесите по обработване на информация. Поради това се предлага приемането на ново постановление и отмяна на ПМС № 191 от 2014 г., тъй като необходимите промени са многобройни и важни по смисъла на Закона за нормативните актове. С проекта се разширява обхватът на обработваната от Центъра информация и се конкретизира съгласуването й със съответните ръководители. Предвижда се дейностите и организацията на работа на центъра да се определят с правила, утвърдени от ръководителите на участващите в него институции.


Дата на откриване: 30.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари