Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

С Проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт се предоставят средства във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно- тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване.

Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите в редовна форма на обучение. Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища в размер на 3 лв. за студент. Средствата, необходими за 2015 г., за държавните висши училища, финансирани от МОН, са в размер на 457 377 лв., за частните висши училища – 55 893 лева.


Дата на откриване: 2.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари