Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Измененията се налагат във връзка с необходимостта от нормативно регламентиране на управлението и обслужването на държавните ценни книжа (ДЦК), включително и такива с наложена тежест, притежавани от участник и/или общо от негови клиенти в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ), в случаите когато участникът е с отнет лиценз или спрямо него е открито производство по несъстоятелност. Такава нормативна уредба към момента липсва.


Дата на откриване: 6.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари