Обществени консултации

Проект на нов Кодекс за застраховането

Основната цел на проекта на нов Кодекс за застраховането е въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане (Платежоспособност ІІ), както и на последващите й изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС и 2014/51/ЕC. С проекта се въвеждат и разпоредбите на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество, изменена и допълнена с Директива 2014/65/ЕС, както и на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.    

Предлага се проект на изцяло нов кодекс, а не изменение и допълнение на действащия, тъй като промените в уредбата, произтичащи от въвеждането на изискванията на европейското законодателство, са многобройни и важни. В допълнение на транспонирането на горепосочените директиви, с проекта на кодекс се предлага усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-добра защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги. Предвидено е изменение и допълване на регламентацията на разпространението на застрахователни продукти, на изискванията към дейността на застрахователните посредници, а също така и доразвиване на уредбата за застрахователния договор.


Дата на откриване: 6.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.7.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2015 г. 18:16:25 ч.
nadya

Забрана за сключване на застраховка гражднаска отговорност от разстояние

Недопустимо е за мен в 21 век, предлагането на вече електронен договор какъвто е гражданската отговорност, изкуственото да бъде „изваден“ от средствата за комуникация от разстояние.
Считам, че предвижданото с чл. 332 ограничение компрометира надеждността на информацията, предоставяна от Гаранционния фонд и удостоверителната функция, която той изпълнява. Поставя нерационални ограничения към достъпа на потребителя до застрахователна услуга и създава съмнение за правната допустимост при сключване на задължителната застраховка чрез посредник.

Пълният текст на аргументите ми против са налични на адрес http://www.broko.bg/images/StanovishteGoOtRazstoianieMinFinNadya.pdf

За съжаление полето ви за коментари не позволява публикуването на повече текст. Няма и опция за добавяне на файл.