Обществени консултации

ПМС за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на ДКИ в обл. на сценичните изкуства

С оглед създаване на условия за усъвършенстване модела на финансиране при запазване предимствата на делегираните бюджети, регламентирани в Закона за закрила и развитие на културата, се  предлага промяна на действащите стандарти и утвърждаване на показател, базиран на реалните приходи от билети, диференциран според спецификата на отделни групи културни институти.Предвижда се държавната субсидия да се определя по базов компонент за 1 (един) лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални или музикални продукти, диференцирани по групи културни институти. С това се опростява реда и се повишава прозрачността при изчисляване на държавната субсидията и се улеснява възможността институтите да прогнозират приходите и разходите за дейността си.  Собствените приходи, както досега, ще остават на разпореждане на културните институти.Запазва се принципът на делегираните бюджети.


Дата на откриване: 7.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 21.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари