Обществени консултации

Обществена консултация относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване

Обществената консултация се провежда със следните мотиви:

На 30.09.2013 г. в Република България бе преустановено излъчването на аналоговата ефирна телевизия и се премина към цифрово ефирно разпространение на телевизионния сигнал. Постигната бе основната цел на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) – преход от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия. По-нататъшното развитие на DVB-T е свързано с подобряване на програмното разнообразие, ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Предвид обществената значимост на ефирната цифрова телевизия, като основно средство за свободен достъп до телевизионно съдържание в страната, провеждаме настоящата обществена консултация, като поставяме на вниманието на всички заинтересовани страни въпроси, свързани с бъдещето на наземната цифрова телевизия, за които очакваме мнения/предложения  до 22.08.2015 г.

Лица за контакт от МТИТС: Димитър Димитров – началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“, дирекция „Съобщения“, тел. 02/949 23 37, didimitrov@mtitc.government.bg,  и Любомир Панчев, тел. 02/949 21 93, lpanchev@mtitc.government.bg.


Дата на откриване: 21.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 22.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари