Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 18.07.2014 г. (Обн. ДВ. бр.60 от 2014г., изм. ДВ.

Проектът има за цел синхронизиране на Правилника за устройството и дейността на Министерство на вътрешните работи с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.). Регламентират се новите главни дирекции - Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".


Дата на откриване: 24.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари