Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в общинските и държавните детски градини и училища.

Средствата в размер на 2 493 573 лв. се предоставят на общинските детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката, за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване.

Средствата се определят за бюджетна година съгласно разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците от общинските и държавните детски градини и училища.


Дата на откриване: 28.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари