Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия”, одобрена с РМС № 299 от 2015 г.

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни трансфери към общините за 2015 година за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „На училище без отсъствия”, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Средствата са в размер на 732 790 лв. и се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 година.

С Постановлението се осигуряват средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели за периода 01.11.2014 г. – 28.02.2015 г.

С проекта на Постановление ще се извършат налагащите се промени по съответните бюджети за 2015 година.


Дата на откриване: 28.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари