Обществени консултации

Национален доклад за изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национален доклад за изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци


Дата на откриване: 31.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари