Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на

Предлага се приемане на нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация на основание чл. 179, ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс и във връзка с  приетия на 28 юли 2015 г. от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване, свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, в т.ч. свързани с правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, или само в държавното обществено осигуряване, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на  държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.
С наредбата се уреждат и доразвиват: редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, както и други приходи и лихви в Националната агенция за приходите (НАП); редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; редът за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“, и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор  по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; редът за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор  по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд на лицата, направили избор  по чл. 4б ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в „Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система“; редът за прехвърляне на средствата от „Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система“ в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в професионален пенсионен фонд на лицата, направили избор  по чл. 4в ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Проектът  предвижда лицата, избрали да се  осигуряват по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, да реализират правото си на избор като подават заявление в компетентната ТД на НАП.  По същия начин заявяват избора си и лицата, които желаят да се  осигуряват по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Заявленията са оформени като приложение № 3, съответно приложение № 4 към проекта и ще се подават лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно,  или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
Проектът урежда обмена на информация между НАП, НОИ, НЗОК, Министерството на финансите и пенсионно осигурителните дружества, свързан с внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и натрупаните средства в индивидуалните партиди, както и данните, които постъпват, в НАП, и които НАП предоставя във връзка с направения избор по чл. 4б, ал. 1 или 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и когато лицето е избрало да възобнови  осигуряването си в универсален пенсионен фонд на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
 


Дата на откриване: 4.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари