Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Училището – територия на учениците”, одобрена с РМС № 299 от 2015 г.

С проекта на акт се разпределят средства в размер на 736 896 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за 2015 г. за изпълнение на дейности по Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.

Средствата са за осигуряване на условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес на учениците от начален етап. Целта на Модула е създаване на възможности за достатъчно време за усвояването и осмислянето на учебния материал и поддържане на трайни знания.

С предоставянето на необходимите средства се осигурява необходимият финансов ресурс съгласно процедурите и етапите за изпълнение на дейности от общински училища по Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”.

 


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари