Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Основните посоки на измененията в проекта на акта са по отношение на:

1.      Балообразуването за различните профили и професии, за които се кандидатства след завършен 7. клас. Включен е общият успех от удостоверението за 7. клас като задължителен за балообразуването за всички профили и професии. Създаден е режим на по-голяма вариативност в избора на балообразуващи предмети, като се отчита спецификата на съответния профил или на съответната професия. Дава се възможност на училищата, които ще осъществяват обучение по профил „Изкуства“ и „Спорт“, както и за професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с решение на педагогическия съвет, да избират между изпита по БЕЛ и по математика като един от балообразуващите предмети .

2.      Отпадането на текстове, които са свързани с видовете приемни изпити, а именно – изпит по учебен предмет. В последните години училищата, които осъществяват прием след основно образование, не провеждат изпити по учебни предмети, а приемът е или по документи, или с проверка на способностите и тази промяна е с цел осъвременяване на текстове от наредбата. По тази причина отпада и текстът, който дава предимство на ученици, включени в националните отбори за участие в международни олимпиади по други учебни предмети освен по математика.

3.      Създаване на възможност за учениците, класирани за участие в олимпийски игри, или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит за проверка на способностите за профил „Спорт“.

4.      Даване на възможност след трети етап на класиране, когато записаните са под норматива за минимален брой ученици, държавен прием да се извършва по решение на началника на РИО след анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на учениците и спецификата на населеното място. За тези случаи след трети етап срокът за попълване на тези паралелки е до 5 септември. Така се създават по-гъвкави условия за осъществяване на утвърдения държавен план-прием и за децентрализиране на вземаните по места решения.


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.8.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2015 г. 11:33:28 ч.
антоанета

Промяна, която ще доведе до разцвет на частните уроци и до повече стрес за учениците

Включването на бала от цялата диплома ще доведе до разцвет на уроците и по други предмети, за да се спечели благоволението на учителите. Това многократно ще увеличи стреса за учениците. Оценки по музика и физическо например, може да се превърнат в пречка за приема на талантливи математици, физици и биолози в специализираните училища. Промяна, която е изцяло насочена към създаване на възможности за допълнителен бизнес на преподавателите.