Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

С проекта на наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 49 от 2015 г.) се предвижда удължаване на срока, в който лицата по чл. 3, ал. 12 от Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18/2006 г.), които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, до 31 октомври 2015 г.

Целта на направеното предложение е свързано с необходимостта от осигуряване на допълнително технологично време на лицата по чл. 3, ал. 12 от Наредба Н-18/2006 г. за оборудване и монтаж на нивомерни измервателни системи на резервоарите, които са задължителна съставна част на електронните системи с фискална памет.

Предложената промяна в наредбата няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови средства, както за бюджета, така и за лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС.


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари