Обществени консултации

Концепция за електронно управление в България 2010 – 2015 г.

Настоящата концепция представлява визията на МТИТС за състоянието на електронното управление в България през 2015 година и принципите, при които то трябва да бъде достигнато. Документът няма самостоятелно правно значение, а щe послужи за основа за разработване на национална стратегия и пътна карта за електронно управление в България до 2015 година. Те следва да бъдат разработени от МТИТС и приети от Министерския съвет, съгласно разпоредбите на Закона за електронното управление. По този начин бъде гарантиран техният ефект на всички нива в администрацията. Концепцията включва предложения, направени по време на обществено обсъждане от 15 до 24 февруари.
 


Дата на откриване: 8.3.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.5.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари