Обществени консултации

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма

Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризмо оценява геостратегическата среда, вътрешната среда за сигурност, определя предизвикателствата, рисковете и заплахите за обществото от задълбочаващата се радикализация и нарасналата терористична активност, както и очертава основните насоки за противодействие. Стратегията е разработена от междуведомствена работна група, създадена със заповед на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова.


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.9.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2015 г. 23:04:25 ч.
daniel.karadzhov

Кадрова политика в службите

Заплахата от тероризма неизменно налага подновяването и увеличаването на човешкият потенциал на службите.Това може да се случи посредством привличането на експерти в тази област.Експертите в направление национална сигурност и владеещите арабски ще са от остра нужда на службите в бъдеще.В момента има множество кадри в сферата на националната сигурност, които не работят в направлението, което са завършили.Това се дължи на некачествената кадрова политика на службите.

11 август 2015 г. 03:41:35 ч.
zdobreff1

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма? Но защо чак сега!?

Така като гледам PDF. формата на: "Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма", и го чета....пак някой професор юрист дето си мисли, че знае всичко в сферата на сигурността (и да не забравяме големия фактор отбрана дето те са го пропуснали и все го пропускат тия умници), или група професори,пак са 'ХАКНАЛИ' работите на свои талантливи студенти - ИДЕИТЕ. Та тия умните, щото са тарикати и са в час с нещатата малко ги пипнат, доукрасят работите и вземат да пръкнат, големите стратегии за всичко! Такива лаладжийски истории в сферата на сигурността са изключени! То няма общо понятие - Какво е тероризъм и какво е радикализъм? Седнали да пишат старатегии и книжки за четене - хонорарче да вземат. ЗАБРАВЕТЕ ЗА ВСИЧКО. ЗА ПАРИ, ЗА СЛАВА И ВСИЧКО ТУЙ ЩО ВИ РАЗСЕЙВА, И КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ И КЪДЕТО ДА ГО ПРАВИТЕ, И МИСЛЕТЕ ПО ПРАВИЛНИЯ НАЧИН - ЗА ЧЕСТА И СЛАВАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, Европейският Съюз, с и в подкрепа на Нашите партньори.
Ако имаше волята и желанието, нещата в сферата на сигурността досега да бяха направени и да бъдем пример за останалите!

НАЙ-ЦЕННОТО НЕЩО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА Е СРЕДАТА НА ЖИВОТ И САМИЯТ ЖИВОТ!!!!!!!! Средата на живот беше унищожена от пишман-демократите, така и след това и живота на българските граждани. Достатъчно дълго, на българските граждани им се показваше какво е "домокрацията" - права имаш, задължения - забрави за тях! Демокрация е - свободия е, кой е нормален да спазва законите!? Ако имате ум, ще разберете. Ако имате очи, ще видите. Ако имате уши, ще чуете. Откраднаха на хората мечтите и живота, после се чудите защо се радикализирали!!!!!!! То такъв пост-комунистически - демократизъм , дето градят тарикатите гладни за пари в Република България,......е то такава демокрация и по света няма! Реалната демокрация лежи върху основите на - честността, подчтеността , законността и политическата отговорност. Това се отнася не само за политическият елит но и за гражданите на Демократичната държава. Къде останаха основните принципи отразени в: Конституция на Република България
(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г.
изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.)
Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;
като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ. И т.н.т.

Далече съм от мисълта, че съм специалист в националната и международна сигурност, макар и да съм завършил с отличия и бакалавърска и магистърска степени – „Защита на Националната Сигурност”. Но, на основа, на ограничена и открита информация достигнах до обосновани предположения, които съм коментирал в академична и не академична среда. Ще ви представя само някои от тях:
- По време на лекции, по „Разузнавателна Защита на Конституционния Ред”(ноември-декември 2011г)., професорът ми зададе въпроса:
„....Въпрос : - Колега, какво мислите за положението в близкия Изток?
......Отговор: - Смятам, че на неговата територия ще се образува нова държава. Разположението и ще е между – Сирия, Ирак, част от „Кюрдистан” с претенции за части от територията на Турция. Държава изградена на привичките, на не традиционен Ислям.”;
- С, започването на войната в Сирия изказах обосновано предположение за, бежанска вълна от сирийски граждани. Цел достигане по всички възможни начини до територията на Република България(и съседни държави), с цел емигриране в Западна Европа;
- Седем месеца преди първата голяма вълна на бежанци от Сирия, пак зададох въпроса: Как ще се справим с бежанската вълна от Сирия?.........(все пак са човешки същества, бягат от ужаса на войната, искат да имат нормално съществуване);............??????????
Относно коментара на Господин daniel.karadzhov - Кадрова политика в службите!!!!!!!!! Уважаеми, разбирам ви напълно, че искате да дадете мнение по въпроса, което в по-голямата си част е 40% вярно и актуално. Но, има едно голямо - НО!?
Отивам да се регистрирам в бюрото по труда(държавното), давам две дипломи за бакалавърска степен и магистърска степен за З.Н.С., те ми викат: - ААААА ТИЯ С ВАШАТА СПЕЦИАЛНОСТ СТАВАТ НАЙ-ЧЕСТО ОХРАНИТЕЛИ! ЩЕ ТИ ТЪРСИМЕ РАБОТА КАТО ОХРАНИТЕЛ!
За охрана, се изисква средно или средно-специално(колеж), курс за охранители, разрешително за оръжие и си готов за охранител(+ специфичните изисквания). Има ли смисъл да коментирам всичко написано!Запознатите с материята, веднага ще се сетят какво искам да кажа.

11 август 2015 г. 05:08:46 ч.
zdobreff1

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма? Но защо чак сега!?

Чест и почитания, здраве и дълголетие за всички служители на Службите за Сигурност, Службите за Опазване на Обществения Ред и служителите, които са под падон и без пагон, както за тях, така и за техните семества. Професионални успехи, лека и безаварийна.

Уважаеми господин daniel.karadzhov, относно коментара ви за: Кадрова политика в службите...,вашето изказване ми звучи като докладче за сондиране на общественото мнение и очаквани дейности от службите в подбора на кадри и техни бъдещи дейности.

Действието на службите за сигурност и службите за опазване на обещестения ред, както всички служби по целия свят са:
- затворени държавни структури, основани и ръководещи се от закона и законовите норми отнасящи се към тях, работещи с тях, за подпомагане на тяхната дейност;
- всяко действие или бездействие, което е произлезнало от тяхната дейност, нарушавайки закона в ущърб на Република България и Българские граждани, както и към чужди граждани и чужди държави е наказуемо според съответния закон и в отношение към, всички други законови и подзаконови нормативни актове - на национално, европейско или международно ниво. Има си принципи на разузнаването и контраразузнаването;
- принципът да се знае е свързан с последващи действия - можене и правене;
- принципът на демократичното общество е: то да знае - толкова колкото е необходимо, отнасящо се към оперативни действия - които са се извършили, извършват и ще бъдат извършени. Това знание не трябва да нарушава, и да е в разрез със: 'ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ';
- полевата дейност, на служителите най-често е свързана със ситуации, които или ги няма в закона или са там но вместо да им подпомогнат тяхната работа при изпълнение на служебните им здължения, те им пречат, или въобще не съществуват. Това пречи на тяхната ефективна работа;
- поради тези, неуредени със закон -техни действия или бездействия, често стават проблемни ситуации;
- гъвкавостта е основен показател на производителността на една ситема. поради законови пропуски често Службите за Сигурност и Службите за Опазване на Обществения Ред , са като "Коне с капаци"!!!!!;
- стигне ли се до обсъждането на какво е можело и какво е трябвало, ситемата или нейни елементи, отдавна не работи/ят!!!!!;
- кадруването, е установено спрямо съответните норми, утвърдени за държавни служители желаещи да кандидастват за съответната - служба, пост или длъжност(със съответните специфични изисквания.);

Има ли смисъл да коментирам всичко написано!!!!!!!! Запознатите с материята, веднага ще се сетят какво искам да кажа. Надявам се на някои, не да му светне една крушка в главата, ами да засвети като коледна елха по Коледните и Новогодишни празници.

Приятен, спокоен и ползотворен ден на всички.

11 август 2015 г. 15:32:01 ч.
daniel.karadzhov

Кадрова политика в службите

Уважаеми zdobreff1, в коментара ми съм посочил какво би трябвало да се случи при евентуалното желание на властта да увеличи потенциала на антитерористичните ни способности.Службите НРС,ДАНС и СВИ са от изключителна важност при взимането на превантивни мерки.Като структури тези служби са в голяма степен гарант за сигурността, респективно кадровата им политика се отразява върху състоянието на системата за национална сигурност.Аз също съм завършил в това направление, но сам знаеш, че за тези структури свободните места не се обявяват заради спецификата на работата.Това обаче не оправдава ръководството на службите, че не си набавят хора от "извора" на кадри, както е например в САЩ.

11 август 2015 г. 20:36:35 ч.
plamen_n

Като цяло стратегията е на високо ниво.

Искам да обърна по-специално внимание обаче на някои детайли, които ми убягват:
1.Не виждам да са планирани никакви мерки за предотвратяване на постъпването на съмнителни финансови средства сред потенциалните податливи групи на радикализация. Освен банковите трансфери, трябва да се изработи и механизъм за следене на куриерските фирми, НПО, които „работят” на терен, както и да се копират добри практики от партньорски служби за противодействие срещу метода „хавала”.
2.Идеята де се включат НПО в целия процес на борба с тероризма е чудесна. Бих препоръчал обаче, тези НПО, които го направят да не са местни, а по възможност национални и международни. Това ми предложение се дължи на факта, че не малка част от т. нар. граждански сектор по места е компрометиран, а и компетентността му едва ли е на нужното ниво.
3.Смятам, че специално сред ромите трябва да се работи с положителни примери. Т.е. с тях да се занимават успели роми, такива, които са излезнали от гетото и със свои усилия са изградили прилични семейства и добри кариери.

12 август 2015 г. 01:50:47 ч.
zdobreff1

Кадрова политика в службите

Уважаеми,господин daniel.karadzhov, има ли смисъл да коментирам всичко написано!!!!!!!! Запознатите с материята, веднага ще се сетят какво искам да кажа. Да изпадам в дълги и продължителни реторики, да лаладжиствам, да пиша фермани и т.н.т. Нещата са прости и ясни.
Живота ме е научил, че в трудни моменти мога да разчитам на съвет от най-простия - за акъл, от най-слабия да получа сила, и от най-страхливия - кураж! Така, че имам огромното желание да седнете и да си опресните знанията по Международно Публично Право, по Право на Европейският Съюз и знанията си по националното ни законодателство, на Република България. Не четете всичко, че е огромна материя и докато сте го пречели в някой случаи бързо сте го забравили. Четете в частност това което ви интересува. И все пак да знаете,че правите свободно тълкувание на закона - какво е можело и е трябвало в закона и дали е достатъчно, или е перфектен и работи си е, ваше мнение(което уважавам)...... ТЪЛКУВА САМО СЪОТВЕТНИЯТ СЪД - РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ ЗАКОНА ЗА, И НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ В ПРАВОВИЯ МИР. Казвате, че сте колега, моите уважения, но явно на тези лекции не сте присътвали и за това не можете да прочетете между редовете, какво искам да кажа.

Приятен, спокоен и ползотворен ден на всички.

12 август 2015 г. 04:26:41 ч.
zdobreff1

Като цяло стратегията е на високо ниво?????????

Като цяло стратегията е много високо качество сладка - боза, та най-накрая да не пийнеме всички по една студена вода!!!!!!!!! От тия вашите щуротии ме избива на рима и вицове!!!!!!!

Така написана стратегията, звучи като една евтиина неподплатена идеология, която се намира в жанра научна фантастика, с евтин трейлър на ниско бюджетен научно-фантастичен филм!!!!!!!!

- средата за сигурност е динамична и непостоянна величина с множество променливи - актуалното днес е неактуално утре!!!!!!! ;
- хора дето не разбират от стартегии и тактики, да не мислят, говорят и пишат глупости - те са военни прийоми, а ако някои не са разбрали в момента се води война;
- все още някои не могат да разграничат значението на категориите - риск, опасност и заплаха!!!!!!;
- то истината не е за всеки!!!!!!!!;
- кога ще се пише, кога ще се приема , кога ще влиза в действие, кога ще се реализира в практиката!!!!!!!!!??????????;
- правото гарнтира, стабилността на Демократичната държава.


Приятен, спокоен и ползотворен ден на всички.

п.с. За да могат българските граждани да участват активно в управлението на демократичната държава Република България и да подпомагат дейностите на всички държавни институции, що не вземете да смените формата на документа от .PDF в друго разширение и всеки да може да напише и да изкаже мнение. И най-вече да се знае кой какво е написал и дали е допринесъл, и спомогнал за работата на държавните институции.

13 август 2015 г. 21:40:29 ч.
slugitel

Да няма някаква грешка?

В точка 57, абзац 6 четем: "Противодействие на екстремистка пропаганда, идеи и механизми за рекрутиране чрез разработване и комуникиране на контрааргументи и позитивни послания във взаимодействие с неправителствени организации и медиите, както и пресичане на разпространението на екстремистко съдържание в интернет и социалните мережи".
Не мога да повярвам, че ще борим естремистката пропаганда с "ПОЗИТИВНИ послания", това да не е някакъв майтап. Екстремистката пропаганда трябва да бъде преследвана с цялата строгост на закона , а не с шамански заклинания. Като цяло стратегията е твърде куха и лишена от съдържателност. Една стратегия трябва да бъде много близка до тактиката на държавните институции, ангажирани с нея и те да припознават своите отговорности и роли. Нищо такова не се съдържа в тази стратегия освен сборна формация от общи фрази от рода на - щял съм бил...Няма никакви ангажименти с адресати!!! Ак

20 август 2015 г. 16:22:44 ч.
zdobreff1

re: Да няма някаква грешка?

Уважаеми, господин/госпожо - slugitel.....от така написаното, от вас разбирам, че не сте много наясно и с воденето на "Свещенна война". Той се дели на две:
- Голям "Свещенна война" - налагане на волята с перото и книгата;
- Малък "Свещенна война" - налагане на волята с меча и огъня;
- За да имат успех и "Голям" и "Малък" се издигат и използват едновременно!!!!!!;
- На война като, на война - няма правила!!!!!;
- Власт се - наследява, получава по право и придобива чрез сила.(трябва да си опресните знанията относно - Теория и история на държавата и правото!);

По принцип и дефакто, всички трябва да седнете и да си опресните знанията по: "Разузнавателна Защита на Конституционния Ред" - в Демократичната Държава, и тогава да седнете и да изказвате мнения. Уважавам мнението на всеки, но имате неясни и неточни знания относно разглеждания/те проблем/и, и относно въведеното в проекта за - "Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма"!!!!!!!!!
Много често, тия дето много знаят и са наясно с нещата, са винаги далече от истината, и от моженето, и от правенето!!!!!!!!

Не обичам да се повтарям , но пак да ви го кажа: ЗАБРАВЕТЕ ЗА ВСИЧКО. ЗА ПАРИ, ЗА СЛАВА И ВСИЧКО ТУЙ ЩО ВИ РАЗСЕЙВА, И КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ И КЪДЕТО ДА ГО ПРАВИТЕ, И МИСЛЕТЕ ПО ПРАВИЛНИЯ НАЧИН - ЗА ЧЕСТА И СЛАВАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, Европейският Съюз, с и в подкрепа на Нашите партньори.

22 август 2015 г. 08:43:13 ч.
slugitel

RE'RE

Нямам претенцията да съм толкова голям "специалист" по свещенни войни, обаче нито едно позитично послание не е оказало въздействие, както ефективните действия!!! От друга страна дори няма структуриране на борбата с тероризма - ако трябва да бъдем точни в неговите изяви, само някакво блябостване. Подозирам, че сте съавтор на това художествено произведение и за това така ревностно го браните. Но щом с просто око виждам неговата несъстоятелност, как вие "специалистът" не го забелязвате?! Дори нещо повече - в БГ законодателството липсва самостоятелен нормативен акт по тази тематика, основните текстове са част от НК. Това не Ви ли притеснява, след като в НК дори няма определение на това какво е тероризъм?!? Не виждам предвидена законодателна инициатива в тази посока. Моля да ме извините, ако съм накърнила егото Ви на "запознат".

23 август 2015 г. 03:48:33 ч.
zdobreff1

re:re:re:

11 август 2015 г. 03:41:35 zdobreff1
Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма? Но защо чак сега!?
"Цитат - То няма общо понятие - Какво е тероризъм и какво е радикализъм?"

Та.....УВАЖАЕМИ, господин/госпожо - slugitel, прочетете какво съм написал и тогава говорете. Пък и има една "народо-психологическа-философска материя дето не ви е ясна и не сте ходили на тоя предмет и не сте посещавали тези лекции - "ВСЕКИ МИСЛИ С ГЪЗА СИ!". Или перафразирано - расъждава от стола на който седи! Така, че вий си разсъждавайте колкото си искате от гледна точка на Н.К., ама не е само Н.К. То, за да има законодателни промени, трябва да има законодателни инициативи и не само в Н.К., НО и в целия ни правов мир - на Република България, и те да отарзяват принципите на Правото на Европейският Съюз и тези на Международното Публично Право. Май не сте схванали същноста на Международното Публично Право и Правото на Европейският Съюз, които ни дават права, като независима, призната, суверенна, правова и демократична държава да изградиме своите собствени закони които да отговарят на нашите особенности, и те да са с максимално повече допирни точки с по-горните две права. Запознатите с материята, ще разберат какво искам да кажа.
Та.....УВАЖАЕМИ, господин/госпожо - slugitel, прекалено много вземате нещата навътре и го объщате на лична основа, и започвате да се дразните. Дишайте спокойно, бройте до 10 седнете прочетете внимателно какво съм написал, какво съм казал. Нещо не можете да търпите критика, а би трябвало всеки да може да носи на критика, е стига тя да е основателна!!!!!!!????????
ТА НАЛИ ВСИЧКО СЕ ПРАВИ ЗА ЧЕСТА И СЛАВАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,С И В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ.

Та.....УВАЖАЕМИ, господин/госпожо - slugitel, не мога да ви се сърдя за нищо. Обикновенно някои мои преподаватели като почваха да ме хвалят пред колегите ми по време на лекции, че съм дал правилен отговор на въпросите им, отговарях:....."- Ааа...господин преподавателю, не ме ласкайте с хвалебствия, аз съм един прост и тъп студент. Какво разбирам от сигурност и безопасност, пък камо-ли и от право.Свикнал съм хората да говорят за мен, като за магарето - само хубави работи!". Обикновенните им човешки реакции бяха - да врътнат главите си на един край и с усмивка на уста, да започват да си мърморят под носа: ....." - Аххх,.....Ти, ли......Ти, ли!?". Та някои ако иска да ме подтиква и да говоря, и да ми сваля психологическия профил, да му дам малко самооценка, та да вземе да се кротне????????

Та.....УВАЖАЕМИ, господин/госпожо - slugitel, не съм нито автор, нито съавтор на: " Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма" . Евентуално, ако бях щях така да я изпипам(или коя да е друга стратегия), че нямаше да има нужда да се пипа след нейното приемане, а само да се допълва! И не само да си пиша стратегийки, ами и да ги прилагам в практиката, така както трябва да бъдат изпълнени ефективно и завършени като краен положителен резултат.

Приятен, спокоен и ползотворен ден на всички,аааа.......и по-малко 'Шпрехен', и повече 'Арбайтен'!!!!!!!! Така ще си оправиме работите, като вземаме положителен пример от другите, а не само да се сравняваме с тях!

25 август 2015 г. 09:56:16 ч.
daniel.karadzhov

Липса на компетентност

Господин zdobreff1, от написаното от вас разбираме, че Вие активно сте посещавали часовете по МПП и ПЕС, браво.
Цитат първи.
"Уважаеми,господин daniel.karadzhov, има ли смисъл да коментирам всичко написано!!!!!!!!"
Не господине, няма нужда да коментирате всичко.Дори бих се радвал да не коментирате повече написаното от мен, защото не смятам, че сте достатъчно компетентен, за да разберете какво искам да кажа.Как разбрах ли ? Първото, което ми направи впечатление е писането от Вас на голям брой удивителни в изреченията където може би искате да покажете нещо, което сте да кажем "измислил" сам. Няма да коментирам, че не правите разлика между въпросителният и удивителният знак.
"Действието на службите за сигурност и службите за опазване на обещестения ред, както всички служби по целия свят са:....."
Доказателство номер 2, че Вие не сте наясно с това, което съм казал.
От кога това, че сте копирали пасаж от учебник или лекции ви прави автоматично компетентнен г-н Добрев ?
"Казвате, че сте колега, моите уважения, но явно на тези лекции не сте присътвали и за това не можете да прочетете между редовете, какво искам да кажа. "
Напротив разбирам Ви какво искате да кажете, но не знам Вие сам разбирате ли се ?
Звучите много объркано и неадекватно.
Виждам, че имате голям интерес дали съм присъствал на лекции - да господине присъствал съм и то в по - голямата им част. Но също така съм присъствал и на други часове по етика и езикова култура, които на вас май не са ви изнасяли особено?
"- хора дето не разбират от стартегии и тактики, да не мислят, говорят и пишат глупости - те са военни прийоми, а ако някои не са разбрали в момента се води война;"
Това не са прийоми, това са термини, които се използват по различните етажи от йерархията първоначално в армията.Разликата е основно във времевият период на тяхното приложение и до някаква степен на мащаба им.Някъде от век те не са само военни "работи" а също се използват и в други области като официални термини. Да сте чували някога словосъчетанието "маркетингова стратегия" ? Или простото "тактическо надиграване" в различните спортове?
Това ваше изречение ме убеди напълно, че вие не сте човек, който Ние с останалите сме длъжни да слушаме.Бъдете така добър и спрете да пишете коментари по наш адрес, кой как и къде не ходил, кой какво и кога да учи.

25 август 2015 г. 21:18:48 ч.
zdobreff1

Липса на компетентност, от кого??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Води се обществен дебат относно - "Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма" и всички заинтересовани могат да изразят мнение. На много Българи, както и на мен ми се иска да живеем, НИЕ И НАШИТЕ ИДНИ ПОКОЛЕНИЯ в независима, призната, суверенна, правова и демократична държава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПА С ЯСНА МИСЪЛ КЪМ СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ НАШИТЕ ПАРТЬОРИ. НА НЯКОЙ, АКО НЕ МУ ХАРЕСВА ТОВА, СИ Е НЕГОВ ПРОБЛЕМ!!!!!!
Има ли смисъл да коментирам всичко КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ ДО СЕГА!!!!!!!! Запознатите с материята, веднага ще се сетят какво искам да кажа. Надявам се на някои, не да му светне една крушка в главата, ами да засвети като коледна елха по Коледните и Новогодишни празници.

Та, уважаеми,господин daniel.karadzhov, всяка дума която съм написал, съм я написал след като съм я поставил под съмнение...........вие не приемате, абсолюнто никаква критика и не поставяте под съмнение никое ваше изказване, и започвате да се сърдите на хората, че ви казват къде грешите. Може да изглеждам във вашите очи незначителен и некомпетентен...........разбирам, че нямате голямо отношение към въпроса и почвате да обръщате нещата на лична основа, което ми говори,че нямате научна обосновнка на нищо по въпроса, и просто сте тук, да се намирате на приказка. Никой не е съвършен, дори и аз, но откривам неприятни черти на характера ви, като дребнавост, самонадеяност, колко сте само вий прав, което води до егоцентризъм. Ако бяхте присъствали редовно на лекциите ви, а не в по-голямата им част, нямаше да се хващате за препинателните знаци дори!!!!!!!!!! Не правите разлика между - знание и познание, макар и те да са синоними! Вижте в - Тълковн Речник на Българския Език, какво е прийом и какво е термин. Какво е стартегия и какво тактика......направете разликата внимателно.....ВОЙНИ СА СЕ ВОДИЛИ ВИНАГИ????????
НЕ СЪДЕТЕ САМ ПО СЕБЕ СИ ЗА ДРУГИТЕ!!!!!!!!!!!,......И ДА КАЗВАТЕ КАК СЪМ БИЛ - КОПИРАЛ ОТ НЕТ-А НЕЩО И СЪМ ПОСТАВИЛ КАТО КУХ ЦИТАТ - КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД! АВТОРСКО Е, МОЕ Е!!!!!!!!!

ВИНАГИ СЪМ СЕ ВЪЗХИЩАВАЛ И ВЗИМАЛ ПРИМЕР ОТ СВОБОДНИЯ ДУХ КОЙТО ЦАРИ В НАУКАТА, ТАЗИ НАУКА КОЯТО ТВОРИ В ИМЕТО НА ПО-ДОБРОТО СЪЩЕСТВУВАНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!!! ПРИМЕР ЗАТОВА(СЕГА ЩЕ ВИ ПЕЙСТНА НЕЩО НАИСТИНА ОТ НЕТА, ТА ДА КАЖЕТЕ:....-АААА , ЕТО НА ТОЙ КОПИРА, ЛАИК!!!!!?????....И ДА ВЗЕМЕТЕ ДА СЕ КРОТНЕТЕ, И ВИЙ!!!!)
"Джордано Бруно (Giordano Bruno), известен още като Бруно от Нолано или Бруно Ноланеца, е италиански философ, астроном, математик и драматург, който първи отстоява идеята за безкрайността на Вселената. Неговите космологични теории надминават хелиоцентричната система на Николай Коперник и определят Слънцето като една от безбройно многото свободно движещи се други звезди. Изгорен жив на клада от италианските власти през 1600 г., след като Римската инквизиция го обвинява в ерес. След неговата смърт идеите му стават популярни и през XIX и XX век на него се гледа като на мъченик за свободната мисъл и модерната наука, въпреки че основните обвинения са на догматическа, а не научна основа."...................!!!!!!!!!!!

Та, уважаеми,господин daniel.karadzhov.......АКО ЗА ВАС ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ, ЗДРАВЕ И ДРУГИТЕ БЛАГА(ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ), КОИТО ЛИЦЕТО Е ПРИДОБИЛО В ПОСЛЕДСТВИЕ, ПО ЗАКОНЕН ПЪТ И РЕД, СА ПРОСТО "МАРКЕТИНГОВА СТАРТЕГИЯ" , И ВОЙНАТА ЗА ВАС Е НАЙ-ОБИКНОВЕН СПОРТ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ......ПРОСТО ТЯРБВАШЕ ДА СЕ РОДИТЕ В ДРУГО ВРЕМЕ НА ДРУГО МЯСТО!
ЖИВЕМ, ВСЕ ПАК В 21 ВЕК, АКО НЕ СТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ,......ВСИЧКИТЕ!!!!!Приятен, спокоен и ползотворен ден на всички.

ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!

25 август 2015 г. 22:34:18 ч.
daniel.karadzhov

До добрев

Въобще не си ми казал къде греша ,лаеш в портала безсмислици, изключително надалеч си от материята наречена национална сигурност.Такива дървени философи като теб стават само за говорители на някой изпаднал политик като Бареков. Научи се да пишеш тогава критикувай и ме поучавай какво аз знам и какво не!Ако пък си решил да се правиш умник има достатъчно телевизионни формати където приемат всякакви луди търсещи внимание, без да имат покритие.

26 август 2015 г. 03:27:29 ч.
zdobreff1

ДО: daniel.karadzhov

Omnium malorum stultitia est mater!!!!!!!!

26 август 2015 г. 16:54:12 ч.
slugitel

До zdobreff1

Уважаеми г-не, тонът на изказванията Ви е жлъчен, отнасяте се с някакво чувство на превъзходство към всеки дръзнал да драсне нещо тук. Но както правилно някой тук е отбелязъл, сайтът е за обществени консултации и във всяко мнение може да има нещо ценно. Но тъй като Вие се взимате за единица мярка, съответно всеки друг не е "мярка". Трябва да бъдете по-толерантен към чуждо мнение, независимо дали го споделяте, не виждам нито един аргумент , с който да оборвате мнението на инакомислещите, освен да ги замеряте с камъните на собствената си комплексираност. Нямам представа от къде идва всичко това у вас, но е нелицеприятно, ако можете да се прочетете непредубедено, ще добиете представа за Вас самия и никак няма да Ви хареса. Но от цялото Ви блябосване човек остава с усещането че, много говорите, но нищо не казвате и че Вашето огромно его е пречка в правилното възприемане на света и в частност на чуждо мнение, било то толкова "еретично" щом е "различно" от Вашето. Ако имате конструктивно предложение - моля, напишете го с нужното уважение /мисля, че отдавна никой не Ви е обръщал внимание и за това сега яростно търсите трибуна по тема, за която смятате , че имате компетентност/, но за съжаление не оставяте такова впечатление в четящите Ви. Вие нападате пишещите тук и се опитвате да ги принизите, като изтъквате някакво превъзходство, което е много спорно дали имате. Ако не можете да ми отговорите членоразделно, моля, да се изхрачите през прозореца е не под написаното от мен. Ще се радвам, ако молбата ми е довела до напредък във Вашите въприятия, защото Вие сте запецнали над това колко съм еди какъв си....вие си знаете определенията, нещо да не сбъркам и да предизвикам "великия" Ви гняв. Наистина съжалявам, ако имате потенциал, а го пропилявате в празнословие. Желая Ви много слънчев и усмихнат ден!

26 август 2015 г. 21:11:40 ч.
zdobreff1

До "slugitel"

"Оооооо......Sancta Simplicitas! - Ян Хус"

27 август 2015 г. 16:18:00 ч.
zdobreff1

ДО: ИНТРИГА LTD.

Баба ми, светла и памет........Бог да я прости.......,беше извор на тази нашата Българска, Народна Мъдрост и от време на време ми повтаряше:
"...... - Чадо, не хвърляй кемень в рядко лайно, от ша та опръска!"

13 септември 2015 г. 12:28:33 ч.
Селановски

Мнение

Предложения проект е много добра основа за работа по структурирането на противодействието на Тероризма, екстремизма и радикализацията и по-късно ще се опитам да дам подробни бележки и мнението си по този прлоект в който за първи път се вижда търсенето на интегриран подход!

13 септември 2015 г. 15:33:09 ч.
Селановски

мнение

Мнение1
Предложения Проект за „Национална Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма“ е добра основа за стартирането на работа по проблема, с включването на Обществената организация в допълнение дейността на държавните структури. МВР и ДАНС отдавна работят по тези въпроси, но тук подхода се обогатява с включването на обществената организация и използването на НПО-работещи в това направление, както за цялостното дефиниране на понятията, анализа, оценката и предлагането на мерки за реализация.
Действително между двете части за противодействието на радикализма и тероризма има небалансираност. Огромното достойнство е в първите опити за дефинирането на понятието „радикализация“, то обаче още е неразработено и вероятно това ще е една от целите на реализацията на стратегията. Вероятно тук правно-нормативния екип ще анализира и препоръча, кое ще се инкриминира и за кое ще се прилагат обществени или други мерки, кои държавни структури и органи на местна власт- извън силовите, ще участват и как, кои и какви НПО и културно-просветни организации ще участвуват.
Спазен е времевия подход за реализация. Изключително достойнство е стартирането на процеса на дефиниране на понятието „радикализация“, като част от екстремизма-водеща към тероризъм, но акцента стои върху етно-религиозната такава, а липсват конкретики по отношение на крайно ляв и десен екстремизъм. Изведени са основните външни и вътрешни фактори, които могат да се допълнят съобразно горепосочените бележки, така и по отношение на ирационално мотивирания екстремизъм и тероризъм. Тези бележки касаят основно т. 40. От особено значение е доработването на т.44, както и т.54-57 с това, кой, как, с каква отговорност и ресурс ще се работи и ще се включват ли СМИ, социалните служби и културно-просветни клубове и дружества. Може да се дообработят и текстовете на т.22, както и т.т. 32-35
Необходимо е в Стратегията да се включат отговорните за реализацията на Стратегията органи, начина на работа, контрола и отчета и основно финансирането.
П. Владимиров
Л. Селановски
София, 13 09 2015г.

13 септември 2015 г. 22:19:58 ч.
zdobreff1

А сега, на къде !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????

Ще перафразирам,....... лека му прът, светла му памет..............
.......... Димитър Стефанов Стоянов - Радой Ралин......... та той казваше:
„ Не е важно, че вие знаете, че другите не знаят нищо! По-важното е, те да не занят, че вие не знаете нищо!” :)