Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

Проектът на акт предвижда от държавния бюджет да се предоставят средства за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения, които отговарят на изискванията на ПМС № 36/2015 г. за второто полугодие на 2015 г.

Допълнителните трансфери ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2015 г. - 2 000 000 лв. и на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. – 49 500 лв.

За 2016 г. и следващите години финансовото подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета по реда на постановлението ще бъде в рамките на предвидените средства за функция „Образование“ за съответната година.


Дата на откриване: 10.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари