Обществени консултации

Законопроекти за облекчаване на регулаторни режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

На адрес http://pds.government.bg/ можете да участвате в обществена консултация по законопроекти за отмяна и облекчаване на регулаторните режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Законопроектите са разработени в изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК“.


Дата на откриване: 18.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.9.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2015 г. 09:14:06 ч.
Йоан Каратерзиян

Проблем при намиране на законопроектите!

Моля, публикувайте законопроектите на тази или посочената в текста страница.