Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Проектът на постановление предвижда промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предлаганите промени са във връзка с новите функции на Агенцията, произтичащи от последните изменения в Закона за водите, по упражняването на контрол на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация, както и дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях, представляващи потенциална опасност за живота и здравето на населението, икономиката и околната среда, в случай на наводнения.

С предложените промени се цели да се осигури необходимия административен капацитет за осъществяване на контролните функции по изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, безопасната им експлоатация, както и извеждането от експлоатация и/ или ликвидирането на язовири и/или язовирни стени и съоръженията към тях, в случаите, в които е установено несъответствието им на нормативните изисквания. Предлага се създаването на ново звено в структурата на ДАМТН - Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”, която да поеме контролните функции в тази област.


Дата на откриване: 28.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари