Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие

Проектът на правилник се предоставя на обществен достъп на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове преди неговото утвърждаване от министъра на околната среда и водите.

Основание за издаване на този правилник е чл. 116, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. Преработването на сега действащия правилник е наложено от:

  1. Решение № 154/02.07.2013 г. на Комисията за защита от дискриминация, относно изискването към членовете на НПО в Съвета да не са представители на ръководни или контролни органи на политически партии, да бъде приложено и към другите членове на Съвета и Решение 1970/26.03.2014 г. на Административния съд – София град, второ отделение, 40 състав по дело 7866/2013 г.; 
  2. Уеднаквяване на процедурата за избор на представители на НПО с тази в новия Правилник за ВЕЕС;
  3. Включването на нови държавни институции като членове на съвета, във връзка с необходимостта от съобразяване със законодателството и политиката на други отраслови министерства, както и интегрирането им за целите на опазване на биологичното разнообразие;
  4. Преодоляване на практически проблеми, произхождащи от прилагането на досега действащия правилник.  

 

 


Дата на откриване: 2.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари