Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца са свързани основно с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), обнародвани в Държавен вестник, бр. 57 от 28.07.2015 г. Най-важните промени  са в следните насоки:

 • Отменят се всички разпоредби, които дублират разпоредби на ЗСПД или му противоречат.

 • Въвеждат се задължителни случаи на извършване на проверки от дирекции „Социално подпомагане“ при отпускането и предоставянето на семейни помощи.

 • Урежда се реда за възстановяване на еднократните помощи в случаите на настаняване на детето до навършване на 2-годишна възраст извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 • Облекчават се лицата и семействата от гледна точка на предоставяните от тях документи за преценка на правото за съответните видове помощи.

 • Регламентира се реда за получаване на еднократната помощ при раждане от бащата, за отпускане на еднократната помощ при осиновяване, както и реда за изплащане на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка студентка.  

 • Регламентират се изключения, при които помощите по чл. 7 и 8 от ЗСПД се отпускат и без да са направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето – при медицински противопоказания и причини, независещи от родителите.

 • При месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование по чл. 7 от ЗСПД се регламентират и:

  • получаването на месечни помощи от съжителстващи родители без сключен гражданки брак;

  • получаването на еднократната помощ по чл. 7, ал. 13 от ЗСПД – помощта за непълнолетния родител, за когото на неговите родители е спряна помощта;

  • определянето на размера на помощта в случаите на прекратяване, спиране или предоставяне на помощта в натура само за част от децата;

  • случаите на промяна в броя на децата в семейството и съответно изменението на размера на помощта.

 • Регламентират се помощите в натура, като се предлага помощите в натура да се предоставят чрез ваучери, издадени от Агенцията за социално подпомогне. Регламентира се основното съдържание на ваучера, как ще се ползва и изплаща.

 • Регламентира се реда за предоставяне на помощи в натура – проверката за наличие на основанията по ЗСПД, която ще обхваща и оценка на риска за детето и неговите потребности; предложението за съответния вид помощ в натура и издаването на заповедта за отпускането й.

 • Регламентират се видовете помощи в натура (стоки и услуги), като те се диференцират в зависимост от вида на семейната помощ по ЗСПД.

 Лице за контакт - Миляна Павлова, държавен експерт: mpavlova@mlsp.government.bg, тел.02/8119454


Дата на откриване: 3.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 17.9.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 септември 2015 г. 19:19:59 ч.
vchobanova

Социалното подпомагане трябва да се промени като философия

Използвам случая, че е публикуван за обществено обсъждане проект на ПМС за социалните помощи за деца, за да споделя наблюденията си от практиката. Живея и работя в район със смесено население с голям процент безработни и голяма ромска популация. Повечето социални помощи по идея целят да помогнат за интегриране на социално слабите и за намаляване на социалното неравенство. Всъщност социалните помощи в моя регион са се превърнали в доходоносен и добре развит бизнес. Паричните помощи се харчат на общо основание без никакво притеснение, а ваучерите (не само тези за отопление) се продават на няколко активиста от махалите, които ги изкупуват под тяхната стойност, след което продават дървесния материал за отопление на черно. Така са доволни "социално слабите", които получават срещу ваучерите си пари в брой, доволни са прекупвачите заради разликата в цената, процъфтява черният пазар на дървесина или каквото и да е друго. Съдейки от наблюденията си считам, че за да се намали вероятността за лоши практики, е необходимо помощите да бъдат почти изцяло в натура, като социалните служби да заплащат на трети лица, а не директно на ползвателите, за услуги - детска кухня, транспортни услуги, такси за детска градина, такси за лечение. Ползвателят не трябва да има какъвто и да е досег с пари или техните заместители (ваучери), а да се сключва договор между съответната фирма и социалната служба. Необходимо е да се регламентира и КОНТРОЛИРА ползването на услугата, за да се избегне "продаването" на ваучерите. Мисля, че социалните служби и сега знаят какво се случва с помощите, но е по-лесно да си затворят очите, отколкото да контролират спазването на разпоредбите. Подобно е и положението със здравнонеосигурените, които спокойно ползват медицинска помощ и се обръщат след това към социалните служби да им плати престоя в болницата. В същото време повечето от ползвателите имат немалки, но неофициални доходи от работа без трудов договор. Раждането на деца се е превърнало в бизнес, от който се прехранват цели родове - чрез социалните помощи за бременност, раждане, чл. 9, детски, еднократни и всякакви други. Чувала съм от хора, че им е по-изгодно да не работят и да получават социални помощи, отколкото да работят по 8 часа дневно и да получават заплата. Ако пък успеят да се снабдят с решение на ТЕЛК, тогава става още по-лесно. Не считам това за правилно и за коректно към малкото останали работещи българи, носещи на раменете си огромно количество социално слаби, деца, пенсионери, инвалиди и др.