Обществени консултации

Проект на Актуализиран план за управление на НП „Рила“ за периода 2015-2024 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“

организира обществено обсъждане на проект на „Актуализиране на план за управление на НП „Рила“ за периода 2015-2024 г.“

Общественото обсъждане ще се състои на 23.09.2015 г. /сряда/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1.

В деня на общественото обсъждане на 23.09.2015 г. (сряда) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

 

Проектът на актуализирания план за управление на НП „Рила“ за периода 2015 – 2024 г. и приложенията към него са на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 03.09.2015 г. до 22.09.2015 г. в :

 • ДНП „Рила“, гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ №12В, За контакти: Мариела Богданова, имейл: m.bogdanova@rilanationalpark.bg, тел: 0884 111 467
 • Община Белово - гр. Белово, ул. „Орфей“ 4 А,  За контакти: тел: 03581/2770
 • Община Белица – гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин” 15, За контакти: тел: 0744/2277
 • Община Благоевград – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, За контакти: kmet@blgmun.com, тел: 073/884416
 • Община Долна баня – гр. Долна баня, ул."Търговска"134, За контакти: obshtinadb@abv.bg
 • Община Дупница – гр. Дупница, пл. „Свобода“ , За контакти: Ели Подгорска, имейл: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, тел.: 0884 111 467
 • Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, За контакти: имейл: radev@kostenetz.com, тел: 07142/2308
 • Община Разлог – гр. Разлог, За контакти: Надежда Попадийна, имейл: nadia_v@mail.bg, тел: 0747/80055
 • Община Самоков – гр. Самоков, За контакти: За контакти: Елена Лобутова, имейл: elena_8309@abv.bg, тел: 0722/666 30
 • Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, За контакти: инж. Сашо Иванов, имейл: sap_oba@abv.bg, тел: 0707/2-33-78
 • Община Симитли – гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" 27, За контакти: simitli@mail.bg, тел: 0748/72138
 • Община Якоруда – гр. Якоруда, ул. „Васил Левски” 1, За контакти: oba_yda@abv.bg, тел: 07442/2328

Проектът на актуализирания план за управление на НП “Рила“ и приложенията към него са достъпни и на страницата на проектa „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“  и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” на адрес: www.pu-rila.info, в рубриката Проект – Актуализиране на ПУ на НП „Рила“.

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на ДЗЗД „Рила Консултанти“, гр. София, ул. „Димитър Манов“ №10, офис 7, партер, на e-mail адрес: rilakonsultanti@gmail.com или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти”, тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com


Дата на откриване: 3.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари