Обществени консултации

Проект на План за управление на резерват „Риломанастирска гора“ за периода 2015 - 2024 г.

На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“

организира обществено обсъждане на проект на „Разработване на план за управление на резерват „Риломанастирска гора“ за периода 2015 - 2024 г.“

Общественото обсъждане ще се състои на 25.09.2015 г. /петък/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1.

В деня на общественото обсъждане на 25.09.2015 г. (петък) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

Проектът на разработения план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015 – 2024 г. и приложенията към него са на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 03.09.2015 г. до 22.09.2015 г. в :

  • ДНП „Рила“, гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ №12В, За контакти: Мариела Богданова, имейл: m.bogdanova@rilanationalpark.bg, тел: 0884 111 467
  • Община Рила - гр. Рила, пл. „Възраждане“ 1,  За контакти: rilamunicipality@gmail.com тел: 07054/8844

 

Проектът на планa за управление на резерват “РМГ“ и приложенията към него са достъпни и на интернет страницата на проектa „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” на адрес: www.pu-rila.info, в рубриката Проект – Разработване на ПУ на резерват „РМГ“.

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на ДЗЗД „Рила Консултанти“, гр. София, ул. „Димитър Манов“ №10, офис 7, партер, на e-mail адрес: rilakonsultanti@gmail.com или на срещата за обществено обсъждане.

За контакт по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти”, тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com.


Дата на откриване: 3.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари