Обществени консултации

Проект на Решение на Европейската комисия относно референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектор туризъм

Проект на Решение на Европейската комисия относно референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектор туризъм съгласно Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), въведена с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета, е схема за доброволно участие на организации, които поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните си показатели.

За целите на схемата Европейската комисия разработва референтни документи по сектори. Тези документи са предназначени за организации, които вече са регистрирани или планират регистрация по EMAS, но могат да бъдат полезни и за организации, които желаят да подобрят екологичните си показатели.

Референтните документи описват най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за специфичен сектор.

Прилагането на цитираните в документа практики и покриването на определените отлични постижения не са задължителни.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 регистрираните по EMAS организации изготвят екологична декларация и при оценката на екологичните си резултати вземат предвид референтния документ според сектора, в който развиват дейността си.

Настоящият проект на референтен документ е за сектор туризъм.


Дата на откриване: 11.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 28.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари