Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии

Във връзка с приетите последни изменения на Закона за защита на потребителите (обн. ДВ 99 от 9.12.2005г., посл. изм. ДВ 57 от 28.07.2015 г.) и в изпълнение на разпоредбата на чл.185 от същия, Министерство на икономиката, предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии.

Проектът на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии има за цел да създаде ефективни органи за извън съдебно решаване на национални и трансгранични спорове, които ще съдействат за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси, и по въпроси в едни от най-проблемните сектори на икономиката като енергетиката, водоснабдителни и канализационни услуги, електронните съобщения и пощенските услуги, транспорт и във  финансовия сектор.

Проектът на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии урежда изцяло дейността, структурата, състава, обхвата на действие и начина на работа на общите и секторни помирителни комисии. Проектът урежда цялостното протичане на помирителното производството, реквивизитите на заявлението, което се подава и необходимите документи и декларации към него, сроковете за отстраняване на непълнотите, основанията за отказа за образуване и прекратяване на помирителното производство, съдържанието на помирителното предложение, начина на неговото приемане/отказване, сроковете за това и правните последици от приключване на процедурата.

Предложения по проектът на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии може да изпращате в законоустановения (14 дневен) срок на следните имейл адреси: e.alexiev@mi.government.bg и tz.karailieva@mi.government.bg .

 

 


Дата на откриване: 12.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 5.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари