Обществени консултации

Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и Плана за действие към нея

В рамките на Европейския семестър, от 2012 г. насам, България е получила три поредни специфични за страната препоръки в областта на данъчното облагане. Препоръките идентифицират две основни предизвикателства - високи разходи, свързани с изпълнението на данъчните задължения и липса на цялостна широкообхватна стратегия за спазване на данъчното законодателство.
В Препоръка на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 година относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2014 г. (2014/C 247/02) се посочва като насока за действия към България през периода 2014-2015 г., че е необходимо да се въведе цялостна данъчна стратегия за повишаване на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията. В отговор на тази препоръка (СП1) и в изпълнение на т. 7 от РМС 406 от 20.06.2014 г. в Приложение 1 към НПР за 2014 г. са добавени мерки, включващи разработването на стратегически документи в посочените области. Вследствие на друга препоръка на Европейската комисия, е поет ангажимент мерките по отношение изготвянето и приемането на стратегическите документи да бъдат обединени в една, а именно: „Приемане от МС до края на 2015 г. на „Национална стратегия за повишаване събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството“.
 


Дата на откриване: 17.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари