Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.

Проектът има за цел изпълнение на дейности по обезпечаване на договори за спешни аварийни ремонти на покриви на сгради и обекти, за разплащане на част от дължими такси битови отпадъци и др. С проекта се предлага намаление на капиталовите разходи на МВР за 2015 г., за които не се предвиждат разходи до края годината и се освобождават средства, които не могат да бъдат усвоени.


Дата на откриване: 28.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари