Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 140 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за при

Проектът има за цел създаване на нови дейности и отмяна на съществуващи, като създаването на нови дейности е за сметка на реализирани икономии от изпълнение на други дейности. По този начин няма да се надвишат одобрените с ПМС № 140 от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свръзани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство средства. На следващо място ще се актуализират дейностите спрямо потребностите към настоящия момент.


Дата на откриване: 2.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари