Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Проектът на постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с Решение на Министерския съвет № 498 от 11 юли 2014 г. за приемане на Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 г.
Съгласно мярка 11 от Националната стратегия и т. 11.1. от Оперативния план за изпълнение на мерките от Стратегията, за постигане на отчетлив ефект от централизирането на възлагателния процес е необходимо да се разшири продуктовият обхват на поръчките и кръга на органите, които могат да се възползват от него.


Дата на откриване: 7.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари