Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Промените в Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване произтичат от задължението на страната за транспониране на 3 делегирани директиви на Европейската комисия за изменение на приложения ІІ и ІV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

С проекта на ПМС се изменят Приложение № 1 и Приложение № 3 на Наредбата, с което съответно:

  • се допълва списъка на ограничените веществата, като се добавят още четири вещества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, включително по време на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
  • и се въвеждат изключения от съществуващите ограничения за употреба на определени опасни вещества (живак и олово) в материали и компоненти на определено ЕЕО (медицински изделия и медицински уреди за инвитро диагностика), за които липсват подходящи заместители или пък заместването им е технически неосъществимо.

 


Дата на откриване: 8.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари