Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителен трансфер за изграждане на „Национален циклотронен център - ИЯИЯЕ – БАН“

С проекта на Постановление се одобрява допълнителен трансфер за 2015 г. в общ размер до 3 000 000 лв. по бюджета на Българската академия на науките, второстепенен разпоредител с бюджета към министъра на образованието и науката за финансиране изграждането на „Национален циклотронен център - ИЯИЯЕ - БАН".

През 2012 година Департаментът по енергетика на САЩ и АЕЦ "Козлодуй" направиха целеви дарения в полза на ИЯИЯЕ за закупуване на циклотрон с възможности да произвежда максимално широк спектър от радиоизотопи. С тези средства е закупена и изработена базовата машина - ускорител на заредени частици, циклотрон TR-24.

С изграждането на Национален циклотронен център - ИЯИЯЕ-БАН ще се осъществи обезпечаването на нарастващите нужди на страната и Балканите от радиофармацевтични препарати за образна диагностика на онкологичните и други заболявания. Използвайки съвременната апаратура ще се създадат условия за изграждане на ново поколение научни работници, които да извършват научни изследвания в областите на ядрената енергетика, ядрената физика, радиофармацевтичната химия, радиобиологията и радиационната защита и безопасност.


Дата на откриване: 20.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари