Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с РМС № 299/2015 г.

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери за 2015 година за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Средствата са в размер на 5 003 057 лв. и се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 година.

С Постановлението се предоставят средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на персонала на общински училища, детски градини и самостоятелни общежития за периода на кандидатстване по модула –  м. юли - август 2015 г.

С приетото Постановление ще се извършат налагащите се промени по съответните бюджети за 2015 година.


Дата на откриване: 27.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари