Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане

Предложените с настоящия проект на постановление на Министерския съвет промени в действащата нормативна уредба са многобройни и важни, поради което се наложи да бъде изготвен нов проект на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.


Дата на откриване: 28.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари